Solar Global Roofs, a.s. - střešní elektrárny pro rodinné domy

Často kladebné dotazy

 • Z jakých částí se skládá fotovoltaická elektrárna?

  • Fotovoltaických panelů na střeše nebo na fasádě domu či okolních staveb.
  • Měniče ze stejnosměrného napětí na panelech na střídavých 230 V (1fáze) nebo 400 V (3fáze).
  • Kabelů propojujících panely s měničem a s vnitřním rozvodem elektřiny v domě.
  • Tzv. MPP trackeru, který slouží k optimalizaci výkonu panelů dle osvitu. Díky konverzi stejnosměrného na střídavý proud umožňuje FV panely připojit i ke stávajícím, neupraveným bojlerům s elektrickou spirálou 2-3,5 kW. Bývá samostatný nebo součástí měniče.
  • Wattrouteru k řízenému spínání a ovládání spotřebičů (např. bojleru, klimatizace apod.), které zamezí přetokům do sítě a zvýší využití vlastní vyrobené elektřiny v objektu.
  • Systém může být rozšířen o akumulační prvky, jako jsou baterie či zásobník teplé vody, které umožní uložení přebytků vyrobené elektřiny pro dobu, kdy nesvítí slunce.
  • Maximálního efektu celého fotovoltaického systému lze dosáhnout instalací zařízení pro řízení tzv. chytré domácnosti (smart home), která zajistí inteligentní řízení spotřebičů v domácnosti.
 • Solární panel – základní informace

  • Obvyklé rozměry solárního modulu (jednoho panelu) jsou 165x100 cm. Váha takového modulu činí okolo 20 kg.
  • 1 kWp instalovaného výkonu zabere cca 7 m2 plochy střechy.
  • V současnosti pracujeme nejčastěji s panely o výkonu 260 Wp, které vyrobí přibližně stejné množství elektřiny za rok v kWh. Na vyžádání zákazníka jsme samozřejmě schopni instalovat speciální vysokovýkonné panely, které mohou disponovat výkonem dosahujícím i 330 kWp
  • Jednotka kWp značí maximální výkon při přímém dopadu slunečního záření.
  • 1 panel může za rok teoreticky např. vyprat 300 praček prádla nebo ohřát 20x bojler o objemu 200 litrů na teplotu 60 °C.
  • Výkon panelu postupně klesá, ale nejedná se o dramatický pokles (přibližně o 0,7 % ročně). Solar Global Roofs garantuje pokles výkonu po 25 letech provozu max. o 20 %.
 • Co je měnič střídavého a stejnosměrného napětí (AC/DC)?

  • Bývá označován také jako střídač nebo invertor.
  • Zajišťuje přeměnu ze stejnosměrného napětí z fotovoltaických panelů na střídavé napětí pro využití v domácnosti.
  • Může být jednofázový nebo třífázový.
  • Zpravidla obsahuje MPP tracker, který zlepšuje využití výkonu fotovoltaických panelů.
  • Účinnost střídače při přeměně energie je obvykle 96-98 %.
  • Pro připojení baterie a ukládání přebytků výroby elektřiny potřebujeme tzv. hybridní měnič.
 • Co je stejnosměrný měnič (DC/DC)?

  • Označován jako elektronický měnič napětí určený pro změnu velikosti stejnosměrného napětí nebo proudu.
  • Příkladem tohoto typu měniče může být zařízení pro využití energie z fotovoltaických panelů pro přímý ohřev vody v bojleru.
  • Umožňuje nabíjení menších baterií např. pro zálohování alarmu, oběhových čerpadel nebo elektrického kola.
  • Obsahuje zpravidla MPP tracker pro vyšší procento využití výkonu fotovoltaických panelů.
 • Akumulace elektřiny do ohřevu vody

  • Sestava s DC/DC střídačem umožňuje přímý ohřev vody ve stávajícím bojleru, nemusíte tak nutně investovat do baterií.
  • Nahrazením stávajícího termostatu je možné ohřívat vodu i stejnosměrným napětím.
  • Běžná rodina může spotřebovat v průměru 60 tisíc litrů za rok. Na ohřev takového množství studené vody na 65 °C se spotřebují cca 4 tisíce kWh elektřiny ročně. Tolik energie vyrobí za rok FVE o instalovaném výkonu 4 kWp, resp. s 15 fotovoltaickými panely o výkonu 260 Wp.
 • Akumulace elektřiny do baterií

  • Akumulace energie je jednou z nezbytných podmínek pro přiznání dotace z programu Nová zelená úsporám. V hybridních fotovoltaických elektrárnách pro rodinné domy můžete použít buď olověné, nebo lithiové baterie. My v Solar Global Roofs standardně nabízíme lithiové baterie, a to z důvodů vyplývajících v porovnání obou typů níže:
  • Olověné baterie: obvykle vydrží zhruba 1 500 - 2 000 cyklů (nabytí a vybití) a jejich životnost se pohybuje okolo 10ti let. Obvykle se olověné baterie staví v kompletech po čtyřech kusech, které se zapojují sériově. Váha jedné baterie se pohybuje okolo 35 kg a rozměry jsou cca 50x30x17cm. Pro zachování životnosti se doporučuje baterie vybíjet jen do poloviny své kapacity. Také není dobré vystavovat baterie teplotám pod bodem mrazu a naopak teplotám vyšším než 45°C.
  • Lithiové Baterie: mají životnost více než 5 000 cyklů, což odpovídá cca. 20 - 30 létům používání. Celý komplet baterií o stejné kapacitě jako komplet čtyř olověných baterií je 4x menší a lehčí, tedy rozměrově a váhově odpovídá jedné olověné baterii. Lithiové baterie nejsou tak náchylné na výkyvy teplot a dají se vybíjet do 90 % své kapacity, aniž by byla ovlivněna jejich životnost.
 • K čemu slouží wattrouter?

  • Propojuje okruhy se spotřebiči typu bojler, klimatizace, ohřev a filtrace bazénu.
  • Může spínat nebo také plynule regulovat příkon podle potřeby a nastavených pravidel.
  • Dodatečné zařízení, které se instaluje do rozvaděče v domě.
  • Pomáhá omezit přetoky přebytků vyrobené elektřiny do distribuční soustavy.
  • Kromě regulace přetoku přebytků do distribuční soustavy umí zpracovat signál HDO, kterým distribuční společnosti vzdáleně řídí čas spínání spotřebičů ve vysokém tarifu (VT) a nízkém tarifu (NT).
 • Co je MPP tracker?

  • Zařízení, které hledá ideální poměr napětí a proudu v čase, kdy svítí slunce a panely vyrábí elektřinu.
  • Umožňuje zvýšit objem vyrobené elektřiny až o 40 % ve srovnání s instalacemi bez MPP trackeru.
  • Díky konverzi stejnosměrného na střídavý proud umožňuje FV panely připojit i ke stávajícím bojlerům s elektrickou spirálou 2-3,5 kW. Bývá samostatný nebo součástí měniče.
 • Jak nejlépe využít vlastní vyrobenou elektřinu?

  • Nejdůležitější je správná optimalizace instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny a energetické náročnosti domácnosti, zejména aby v letních měsících výroba elektřiny příliš nepřevyšovala její spotřebu.
  • Pokud nemáte nainstalován dodatečný systém akumulace a disponujete běžnými spotřebiči, je využití vlastní vyrobené elektřiny cca 20-30 %.
  • Zvýšení využití o dalších cca 20-30 % dosáhneme instalací zásobníků s ohřevem vody. Další úspory můžeme dosáhnout např. při vytápění, pokud využita voda v radiátorech či podlahovém topení.
  • Ideální je samozřejmě spojit instalaci FV panelů s pořízením bateriového úložiště energie, avšak stále ještě poměrně vysoké ceny baterií prodlužují dobu návratnosti investice takového solárního systému. Nicméně instalací baterie je možné využít přebytky energie ze dne v době, kdy FVE nevyrábí a dále zvýšit využití v závislosti na zvolené kapacitě a typu baterie v řádu desítek procent.
  • Zvýšit využití FV systému i nad 90 % je možné pořízením prvků chytrých domácností, které umožňují řízení změn času využívání spotřebičů nebo využití pro speciální spotřeby jako jsou např. vytápění či filtrace bazénu, vytápění skleníku apod.
  • Optimální je přiblížení se 100 % využití vyrobené elektřiny z FVE. Toho se snažíme při sestavování nabídky pro každého zákazníka vždy dosáhnout.
  • Instalací FVE můžete snížit svou závislost na systému distribuce a ušetřit tak na distribučních poplatcích (okolo 50 % koncových cen elektřiny pro domácnosti).
 • Jak zvolit vhodnou instalaci?

  • Při rozhodování o vhodné instalaci je potřeba vzít do úvahy všechna kritéria současně, při jejich stanovování vždy záleží na Vašich očekáváních a energetických potřebách. Odborníci ze Solar Global Roofs s mnohaletými zkušenostmi Vám pomohou navrhnout nejvhodnější řešení.
  • Kritéria:
  • Využití dotace: Program Nová zelená úsporám umožňuje načerpat max. 50 % dotace na instalaci. Z pohledu maximálního využití dotace a tudíž nejlepší ekonomiky je hlavním kritériem splnění podmínek dotačního programu a instalace takové FVE, jejíž cena se bude pohybovat okolo dvojnásobku výše dotace.
  • Soběstačnost: Pokud chceme být maximálně energeticky soběstační, musíme instalovat takový FV systém, který umožní pokrýt co největší podíl Vaší roční spotřeby. Dotační program NZÚ stanovuje pro každou výši podpory, jak velká musí být akumulace do vody nebo baterií. Proto se vždy nejprve podrobně seznamujeme s energetickými potřebami našich zákazníků, což nám umožňuje předložit ty nejlepší a nejvyváženější nabídky. Práce jen s těmi nejnovějšími technologiemi je v Solar Global Roofs samozřejmostí!
  • Vyváženost ekonomiky a soběstačnosti: Pro správné nastavení využití vyrobené elektřiny je potřeba optimalizovat velikost FVE v závislosti na spotřebě objektu. Zde musíme splnit další podmínku dotačního programu NZÚ - maximální přetoky vyrobené elektřiny do distribuční sítě nesmí přesáhnout 30 %.
  • Pro zvolení optimálního řešení je kromě výše uvedených kritérií důležité ještě zhodnotit systém vytápění, ohřevu teplé užitkové vody, spotřebičů a jejich provozu, velikost domácnosti, její návyky při spotřebě elektřiny apod. Všechny tyto informace samozřejmě bereme v potaz a naše nabídka obsahuje vždy optimální řešení pro konkrétní případ.
 • Co znamená pojem „ostrovní elektárna“?

  • Instalace takového výkonu OZE (většinou fotovoltaiky, případně ve spojení s dalším zdrojem, např. s větrnou elektrárnou), která by měla zajistit absolutní energetickou soběstačnost domácnosti a tudíž by nepotřebovala přípojku k distribuční soustavě. Takovéto ostrovní systémy existují i v ČR, ale vzhledem k ne úplně ideálním klimatickým podmínkám v tuzemsku se jedná zatím spíše o ojedinělé případy.
  • V případě zájmu o takové řešení si musí potenciální zájemce uvědomit, že úplným odpojením se od sítě zaniká nárok na případnou dotaci z programu NZÚ.

Proč si vybrat Solar Global Roofs

Více

Kontakty

Solar Global Roofs a.s.
Olivova 2096/4,
Praha 1

+420 724 486 020
strechy@solarglobal.cz

IČ: 04606060
DIČ: CZ04606060